iLight pertama kali diadakan pada 2010 di Singapura dan merupakan perayaan tahunan yang menyatukan orang-orang dari semua lapisan masyarakat dengan sebuah seni berbentuk cahaya. Pada bicentennial edition ini ada lebih Continue Reading

iLight pertama kali diadakan pada 2010 di Singapura dan merupakan perayaan tahunan yang menyatukan orang-orang dari semua lapisan masyarakat dengan sebuah seni berbentuk cahaya. Pada bicentennial edition ini ada lebih Continue Reading